"Хляб от Бога" - Росица Добрева


В програмата, посветена на Световния ден на книгата 23 април, сред книгите,  в сърцето на библиотеката, на 26 април 2016 г., беше представена първата стихосбирка на новозагорката Росица Добрева.

Десет години живот извън границите на България са белязали  нейните  творчески откровения. Първите си стихове тя пише в Израел, но преди това извървява едно дълго пътуване, което започва от една книга в библиотеката в родния град. Затова представянето на дебютната й стихосбирка „Хляб от Бога” и срещата с новозагорци е истинско удовлетворение за нея. За себе си тя казва, че не се приема като поетеса, споделеното между кориците на книжката й е отговор на дълги търсения и опити да разбере себе си, да осъзнае мисията си по пътя към духовното израстване.

Нейните стихове са като хляб, който ни подава – тогава, когато имаме нужда.

 „Хляб от Бога” ни препраща към думите на Исус за вярата в края на ХХV глава от Евангилието на Матея, когато Христос казва, че той ще остане с нас до края на времената, че ще дойде при нас под вида на хляба и виното, които жертваме на олтара и че когато погледнем в очите на гладните, на бездомните и на нежеланите, ще открием неговия поглед.

„Да се говори за Господ открито е нещо, което българинът е забравил”, сподели пред своята публика поетесата. Двата полюса, с които се сблъсква в житейския си път – на Светлината и Тъмнината, на Доброто и Злото и пътят към Духовното са в основата на Словото, с което е дарена,  за да си служи с него и да отвори и нашите очи,  Словото, което е като Хляб от Бога – хляб за душите, които виждат невидимото.

Стихове, музика и много светлина отнесоха със себе си гостите на вечерта, откровения, които ни отварят очите към Доброто и които подтикват всеки да допринесе за това то да се случва: „Трябва да обръщаме внимание на благодарността, че сме тук, че живеем, че имаме възможност да направим нещо повече, че можем и имаме сили да променим нещата.”

Екипът на библиотеката при НЧ „Д. П. Сивков – 1870” се радва на срещата си с Росица Добрева и на възможността да я представи пред новозагорци, да стане част от пътя на нейното Слово до читателите.
 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД