Литературен кръг - Нова Загора


Идеята за създаване на електронен вариант на „Литературен кръг – Нова Загора” възникна преди няколко години. Не е случайност. Произхожда от традиционната роля на библиотеката, за културното развитие на местната общност.

Литературната група „Гео Милев” е създадена в далечната 1950 година. В нея влизат малка групичка граждани и ученици от гимназията, и я основават към образцово народно читалище „Диньо Петров Сивков”.

Създадена от група ентусиасти, през годините литературната група „Гео Милев” е била притегателен център за литературните дарования на града. Застъпени са почти всички жанрове – стихотворения, басни, очерци, разкази, фейлетони и др. Активно са участвали като кореспонденти и сътрудници на столичен, окръжен и местен печат, както и на радио Стара Загора и градската уредба. Ежемесечно са уреждали литературни страници в „Загорско знаме”, участвали са в литературни четения, литературни конкурси. През годините нейните членове са получавали множество награди , издавали са множество книги, били са движещата сила в творческият живот на Нова Загора.

Този ентусиазъм продължава и сега. Нова Загора е известна като град на творци, които се занимават с писане във всичките му жанрове. Издавани са и самостоятелно, и като част от литературни сборници, алманаси, публикации в периодиката.

Приоритет на нашата библиотека е да събираме и популяризираме информация с местно значение. Популяризиране на творчеството на местните творци. Да възродим една позабравена традиция за срещи и разговори с местни автори.

За да бъдем максимално всеобхватни, стигнахме до идеята да създадем електронен вариант на тази литературна група под общото име „Литературен кръг-Нова Загора”. Предпочетохме електронният вариант, защото той има редица предимства – могат да се включват нови автори, да актуализира непрекъснато въведената информация, за да бъде тя все повече, максимално достоверна и пълна.

За пръв път се представят на едно място всички автори, родом от Нова Загора или свързани с нея, привличат се млади автори, създава се онлайн форум на автори и читатели.

Библиографията, е нашият жест на уважение и благодарност към хората с перото от Нова Загора - литературните дарования на града, които са разгръщали и продължават да разгръщат своите таланти в областта на литературното творчество.

Библиографията е предназначена за всички интересуващи се от творческите личности на нашия град, за обичащите поезията, за обогатяване на духовния живот на общностите в нашия град.

На първия етап са включени дванадесет автора: Величко Георгиев, Галина Миланова, Георги Симов, Димитър Генчев, Димитър Тракийски, Дора Илиева, Златина Великова, Зорница Петрова, Кета Зоева, Костадин Кралев, Красимира Трифонова и Милена Радева. Предоставиха ни своите авторски права, за да бъдат включени в библиографията.

Библиографията ще съдържа: кратка историческа справка за сформирането на клуба; неговите основатели и членове, наградите през годините; кратки автобиографии на включените автори; дигитализирани откъси от техни произведения; описания на публикувани и непубликувани архивни документи, описания на публикации в пресата от тях и за тях; наградени творби; снимкова информация. Използвани са електронните каталози на библиотеката - книги и статии.

Наличие на връзки: биографична информация - дигитално копие на текстове от произведения; библиографско описание - дигитални копия на портрети и снимки, заглавни страници на книги, периодични издания; библиографско описание - възпроизвеждане на музикални произведения по текст на автор, показалци - библиографско описание.

 

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД