Библиография


За библиографията:

Електронен вариант на клуб „Литературен кръг -Нова Загора".

 

Целта за създаване и онлайн представяне на библиографията, е популяризиране на местните творци, като се направи цялостен библиографски преглед на творческата им дейност, както и на написаното за тях. За пръв път се представят на едно място всички автори, родом от Нова Загора или свързани с нея, привличат се млади автори, създава се литературен он-лайн форум на автори и читатели. Да се възроди, една позабравена традиция, организиране на срещи-разговори с местни автори и популяризиране на техните творби сред общностите в нашия град.

 

Библиографията е нашият жест на уважение и благодарност към хората с перото от Нова Загора-литературните дарования на града, които са разгръщали и продължават да разгръщат своите таланти в областта на литературното творчество.

Библиографията е предназначена за всички интересуващи се от творческите личности на нашия град, за обичащите поезията, за обогатяване на духовния живот на общностите в нашия град.

 

На този етап са включени 11 автори, отзовали се на поканата за участие в библиографията. Предоставили са своите авторски права на организаторите, за да бъдат включени в същата.

 

 

ВЕЛИКОВА, ЗЛАТИНА

2002

 

Великова, Златина. Следа върху камък : [Стихотворения] / Златина Великова ; Худож. Христомир Великов. - Ст. Загора : [Кота], 2002. - 74 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-9584-68-2

 

2004

 

Великова, Златина. Разпиляна нежност : Хайку / Златина Великова. - Сливен : Жажда, 2004. - 84 с. ; 8 см

 

Великова, Златина. Ще те повикам и от ... Нищото : Любовна лирика / Златина Великова ; Худож. Христомир Великов. - Сливен : Жажда, 2004. - 64 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-795-076-2

 

2006

 

Великова, Златина. Живея като чучулигите : [Стихотворения] / Златина Великова. - Сливен : Жажда, 2006. - 116 с. ; 20 см

       ISBN 978-945-795-162-4

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЗЛАТИНА ВЕЛИКОВА:

 

2002

 

Поезията е тотално разголване. // З л а т н а   З а г о р а ,  2002

   За стихосбирката "Следа бърху камък" на Златина Великова . 

 

2005

 

Зоева, Кета. Малки тристишия за чувстата / Кета Зоева. // А з   Б у к и , 30 03 2005

   За книгата на Златина Великова " Разпиляна нежност". 

 

2006

 

Келеведжиева, Соня. Силните жени са като птици, понесли на крилете си света / Соня Келеведжиева. // З а г о р с к о   з н а м е , 17 02 2006

   За поетичната книга на Златина Великова - "Ще те повикам и от ...нищото". 

 

 

ГЕНЧЕВ, ДИМИТЪР

2006

 

Генчев, Димитър. Сърдечни климати : Стихотворения / Димитър Генчев ; Ред. Деньо Денев. - Сливен : Обнова, 2006. - 40 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-9920-79-8

       ISBN 978-954-9920-79-6

 

2008

 

Генчев, Димитър. Звездни дъждове : Стихотворения / Димитър Генчев ; Ил. Стоян Стоянов-Течи. - Сливен : Обнова, 2008. - 56 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 978-954-9920-98-7

 

2011

 

Генчев, Димитър. Съчки в огъня : Публицистика и критика / Димитър Генчев. - Сливен : Обнова, 2011. - 58 с. ; 20 см

       ISBN 978-954-9486-33-9

 

 

ГЕОРГИЕВ, ВЕЛИЧКО

2000

 

Георгиев, Величко. Увалийски закачки : Кн.1 -   / Величко Георгиев. - Нова Загора, 2000 - . - 20 см

    Кн. 1. - 2000. - 54 с.

    Кн. 2. - 2001. - 60 с.

    Кн. 3 / Худож. Атанас Зоев. - Рефлекс - Петър Абов, 2003. - 80 с. ; с ил.

        ISBN 954-9955-13-3

    Кн. 4 / Худож. Атанас Зоев. - Величка Маринова, 2005. - 89 с. ; с ил.

    Кн. 5 / Худож. Атанас Зоев. - Величка Маринова, 2007. - 49 с. ; с ил.

 

2002

 

Георгиев, Величко. По вървището / Величко Георгиев ; Худож. Атанас Зоев. - Нова Загора : Рефлекс - Петър Абов, 2002. - 80 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-9955-07-9

 

2004

 

 Георгиев, Величко. Речник на диалекти, стари, изкривени думи и чуждици употребявани в Увалийския край / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2004. - 18 с. ; 15 см

 

2006

 

Георгиев, Величко. Епиграми. Конгломерат / Величко Георгиев. - Нова Загора : ЕТ "Величка Маринова", 2006. - 44 с. ; 20 см

 

2008

 

Георгиев, Величко. Докосвания до Америка : [Пътепис] / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2008. - 41 с. : с ил. ; 21 см

 

2009

 

Георгиев, Величко. Афоризми, констатации, размисли / Величко Георгиев. - [Нова Загора] : Величка Маринова, 2009. - 40 с. ; 20 см

 

2010

 

Георгиев, Величко. На чужда земя : [Пътепис] / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2010. - 38 с. : с ил. ; 20 см

 

2011

 

Георгиев, Величко. Новозагорецът в профил и анфас / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2011. - 68 с. : със сн ; 20 см

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ

2001

 

Попова, Галина. И късно, но навреме / Галина Попова. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001

   Премиера на книгата на В. Георгиев ''Увалийски закачки'' 2. 

 

2002

 

Вангелис, Яница. С корени в непреходното / Яница Вангелис. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2002

   За книгата ''По вървището'' на Величко Георгиев

 

2003

 

Зоева, Кета. Да приютиш изчезващото / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е ,  2003

   За 3-тата книга на В. Георгиев и ''Увалийски закачки''. 

 

2004

 

Вангелис, Яница. С увалийския край в сърцето / Яница Вангелис. // З а г о р с к о   з н а м е , 04 06 2004

   За новата книга на Величко Георгиев ''Речник на диалекти, стари, изкривени дъми и чуждици, употребявани в увалийския край''. 

 

2005

 

Костадинова, Дарина. Закачки от Увата в четвърта книга на Величко Георгиев / Дарина Костадинова. // Т р у д , 18 11 2005

   За 4-тата книга на В. Георгиев и ''Увалийски закачки''. 

 

2008

 

Зоева, Кета. Закачки без край : Увалийски закачки - 5 книга / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 28 03 2008

   Образът на човека от увата.

 

 

 

ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ СИМОВ

1986

 

Геогргиев, Георги Симов. Из старите училищни списания / Георги Георгиев. // З а г о р с к о   з н а м е , 11 01 1986

   Гимназиално образование в Нова  Загора има още от 50 години на 20-ти век. 

 

1993

 

Георгиев, Георги Симов. Буквено разпятие : Стихове / Георги С. Георгиев. - Стара Загора : Шибилев, 1993. - 20 с. ; 20 см

 

1994

 

Георгиев, Георги Симов. Самотна любов : Лирика / Георги С. Георгиев. - Стара Загора : Шибилев, 1994. - 48 с. ; 20 см

 

2001

 

Георгиев, Георги Симов. Стоил войвода : [Биогр. очерк] / Георги С. Георгиев. - Нова Загора : Барикс Елит, 2001. - 80 с. ; 20 см

       ISBN 954-9585-40-10

 

 

ЗОЕВА, КЕТА

2001

 

Зоева, Кета. Не тръгвай към Голгота : Избрана лирика / Кета Зоева ; Худож. Атанас Зоев. - Русе : Дунавско утро, 2001. - 58 с. : с ил. ; 21 см

       ISBN 954-8952-29-7

 

Зоева, Кета. Шепот : Хайку / Кета Зоева ; Худож. Атанас Зоев. - София : Анго бойс, 2001. - 92 с. : с ил. ; 14 см

       ISBN 954-737-229-7

 

2002

 

Зоева, Кета. Опорна точка : Поезия / Кета Зоева. - София : Литературен форум, 2002. - 36 с. ; 18 см

       ISBN 954-740-023-1

 

2003

 

Зоева, Кета. Да приютиш изчезващото / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е ,  2003

   За 3-тата книга на В. Георгиев и ''Увалийски закачки''. 

 

2004

 

Зоева, Кета. Душко-веселушко / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 11 06 2004

   Стихотворението за буквите е донесло 2-ра награда в Националния литературен конкурс за детска поезия. 

 

Зоева, Кета. "Молитвата лекуваше..." / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е , 06 05 2004

   За книгата "Кръстено" на Зорница Петрова. 

 

2005

 

Зоева, Кета. Малки тристишия за чувстата / Кета Зоева. // А з   Б у к и , 30 03 2005

   За книгата на Златина Великова " Разпиляна нежност". 

 

Зоева, Кета. Отвъд тревата : Асоциативно хайку / Кета Зоева ; Прев. [на англ.] Николина Енчева ; Худож. Атанас Зоев . Beyong the grass : (Associative haiku) / Keta Zoeva ; translator Nikolina Encheva ; artist Atanas Zoev. - София : Издателско ателие Аб  , 2005. - 83 с. : с ил. ; 15 см

       ISBN 954-737-538-5

 

2006

 

Зоева, Кета. Професор Минко Балкански пред в. "Загорско знаме" : Да се завърнеш в младостта си / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2006

 

Зоева, Кета. Стела Петрева: Допадат ми комедийни роли / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 05 05 2006

   Реализирала се в читалищния-театър "Напредък" Нова Загора. 

 

2007

 

Зоева, Кета. Животът на една църква : ''Новозагорската Света Петка'' / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 27 04 2007

   За книгата на Стефан Демирев "Новозагорската Света Петка", дава сведения и за другата църква "Света Богородица". 

 

2008

 

Зоева, Кета. Закачки без край : Увалийски закачки - 5 книга / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 28 03 2008

   Образът на човека от увата. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА КЕТА ЗОЕВА:

 

2001

 

 Попова, Галина. "Не тръгвай към голгота" : Достоен дебют на Кета Зоева / Г. Попова. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001

 

2002

 

Димчева, Ани. Хайку поезия събра в "Шепот" Кета Зоева / Ани Димчева. // Т р у д , 25 01 2002

 

За мъдростта и опорната точка. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2002

   За книгата "Опорна точка" на Кета Зоева.

 

Иванова, Евгения. Нужната опора / Евгения Иванова. // Л и т.   ф о р у м, 2002

   За новата книга на Кета Зоева " Опорна точка".-2002 г. 

 

 

Новозагорката Кета Зоева издаде трета стихосбирка. // Т р у д , 19 04 2002

   За стихосбирката "Опорна точка" на Кета Зоева. 

 

2005

 

Боянова, Ана. Да отидеш "отвъд тревата" / Ана Боянова. // З а г о р с к о   з н а м е , 18 12 2005

   За новата книга хайху на Кета Зоева "Отвъд тревата". 

 

 

ИЛИЕВА, ДОРА

2000

 

Илиева, Дора. Ранима душа : Стихове / Дора Илиева ; Худож. Олег Андонов. - София : [Изд. авт.], 2000. - 40 с. : с ил., портр. ; 20 см

 

2002

 

Илиева, Дора. Докосване : Стихове / Худож. Олег Андонов. - София : Кънчев и сие, 2002. - 40 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-746-065-Х

 

2005

 

Илиева, Дора. Пречистване : Стихове / Дора Илиева ; Худож. Олег Андонов. - София : [Фактум], 2005. - 40 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-8107-43-0

 

2008

 

Илиева, Дора . Капки от живота : Проза / Дора Илиева. - София : [Фараго], 2008. - 60 с. : с ил. ; 21 см

       ISBN 978-954-8641-33-3

 

2012

 

Илиева, Дора. Промяна : Стихове / Дора Илиева ; Худож. Олег Андонов. - София : [Фараго], 2012. - 36 с. : с ил ; 20 см

       ISBN 978-954-2961-18-5

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ДОРА ИЛИЕВА:

 

2001

 

Парушев, Петър. С душа преливаща от нежност / Петър Парушев. // У ч и т е л с к о   д е л о,  2001

   За стихосбирката "Ранима душа" на Дора Илиева. 

 

"Ранима душа". Вълнуващи откровения на Дора Илиева. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001

 

2006

 

Танев, Тодор. Стихове с Новозагорски корен / Тодор Танев. // З а г о р с к о   з н а м е , 02 06 2006

   За стихосбирката на Дора Илиева ''Пречистване''. 

 

 

КРАЛЕВ, КОСТАДИН МИТКОВ

2004

 

Кралев, Костадин Митков. На Маябаир панаирът : [Повест] / Костадин Кралев. - Стара Загора : Алфамаркет, 2004. - 64 с. ; 20 см

       ISBN 954-91107-5-3

 

Кралев, Костадин Митков. Селските чеда на Сакар : [Повест] / Костадин Кралев. - Стара Загора : Алфамаркет, 2004. - 104 с. ; 20 см

       ISBN 954-91107-7-х

 

2007

 

Кралев, Костадин Митков. Един млад учител в онова време : Роман / Константин Кралев. - Стара Загора : Алфамаркет, 2007. - 324 с. ; 20 см

       ISBN 978-954-9483-15-4

 

2011

 

Кралев, Костадин Митков. Семейна чест : [Роман] / Костадин Кралев. - Ямбол : Жельо Учков, 2011. - 246 с. ; 20 см

       ISBN 978-954-391-039-7

 

2012

 

Кралев, Костадин Митков. Командированите учители : [Роман] / Костадин Кралев. - Ямбол : Жельо Учков, 2012. - 94 с. ; 20 см

       ISBN 978-954-391-050-2

 

 

ПЕТРОВА, ЗОРНИЦА

2003

 

Петрова, Зорница. Кръстено : [Стихотворения] / Зорница Петрова. - София : Кънчев и сие, 2003. - 12 с. ; 20 см

       ISBN 954-746-100-1

 

2005

 

Петрова, Зорница. В очи : [Стихотворения] / Зорница Петрова. - София : Кънчев и сие, 2005. - 16 с. ; 20 см

       ISBN 954-746-123-0

 

2006

 

Петрова, Зорница. Градината : [Стихове] / Зорница Петрова. - София : [б. изд.], 2006. - 12 с. ; 20 см

 

2010

 

Петрова, Зорница. Есенна вода : Стихотворения / Зорница Петрова. - София : Ангобой, 2010. - 14 с. : с ил. ; 16 см

       ISBN 978-954-737-792-9

 

[без. г.]

 

32. Петрова, Зорница. Езерни думи : [Стихотворения] / Зорница Петрова. - [без местоизд.] : [без изд.], [без. г.]. - 4 с. ; 14 см

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЗОРНИЦА ПЕТРОВА:

 

2004

 

Зоева, Кета. "Молитвата лекуваше..." / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е , 06 05 2004

   За книгата "Кръстено" на Зорница Петрова. 

 

ТРАКИЙСКИ, ДИМИТЪР ЯНКОВ

1974

 

Тракийски, Димитър. Водачът на ятото- Петко Йорданов / Димитър Тракийски. // З а г о р с к о   з н а м е ,  1974

   За майстора на спорта П. Йорданов. 

 

1992

 

Тракийски, Димитър. Драгиева хватка / Д. Тракийски. // З а г о р с к о   з н а м е , 05-12 06 1992

   Майстор на спорта по борба - неговата хватка е патентована във всички учебници. 

 

1993

 

Тракийски, Димитър. Мравунякът и мравоядите / Димитър Тракийски. // Н о в   д е н  (София), N 19, 13-20 5 1993, с 1.

   Авторът е кореспондент на вестника. 

 

Тракийски, Димитър. Политика на компроматите / Димитър Тракийски. // Н о в   д е н  (София), N 187, 7-14 12 1993, с.3 .

   Авторът е кореспондент на вестника. 

 

Тракийски, Димитър. Рамазамът на Ахмед Доган / Димитър Тракийски. // Н о в   д е н  (София), N 34, 14-20 9 1993, с.8 .

   Авторът е кореспондент на вестника. 

 

Тракийски, Димитър. Сезонът на къртиците / Димитър Тракийски. // Н о в   д е н  (София), N 157, 22-29 апр. 1993, с.3 .

   Авторът е кореспондент на вестника. 

 

1994

 

Тракийски, Димитър. Царството на д-р Тренчев / Димитър Тракийски. // Н о в   д е н  (София), N 4, 1-8 февр. 1994, с.1 .

   Авторът е кореспондент на вестника. 

 

1997

 

Тракийски, Димитър. "Единствената" / Д. Тракийски. // З а г о р с к о   з н а м е ,  1997

   Премиера на стихосбирката "Единсвената". 

 

1999

 

Тракийски, Димитър. Дебютът на едно  поетеса / Димитър Тракийски. // З а г о р с к о   з н а м е ,  1999

   За стихосбирката на Данка Кинова "Земни сънища". 

 

 

2001

 

Тракийски, Димитър. Книгата на един живот : Летопис за рода и произхода на П. К. Яворов / Д. Тракийски. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001

   Роден в Нова Загора. 

 

2005

 

Тракийски, Димитър. Той беше водачът на ятото / Димидър Тракийски. // 7   д н и   Н о в а   З а г о р а , 11-17 08 2005

   За м. с. Петко Йорданов - 10 години от смъртта му. 

 

2006

 

Тракийски, Димитър. Вино от дивачка : Стихотворения / Димитър Тракийски. - Сливен : Обнова, 2006. - 48 с. ; 20 см

       ISBN 954-9920-83-6

       ISBN 978-954-9920-83-3

 

2009

 

Тракийски, Димитър. За линията на поетичния рисунък : стихосбирка ''Небесни треви'' / Димитър Тракийски. // 7   д н и   Н о в а   З а г о р а , 28 05 2009

 

 

ТРИФОНОВА, КРАСИМИРА

1994

 

Трифонова, Красимира. Бели нарциси : [Стихотворения] / Красимира Трифонова. - Ямбол : М. Стоянов, 1994. - 64 с. : с портр., ил. ; 19 см

       ISBN 954-8136-03-5

 

1996

 

Трифонова, Красимира. И пак ти, любов : Стихотворения / Красимира Трифонова. - София : Бълг. писател, 1996. - 64 с. ; 20 см

       ISBN 954-443-209-4

 

2002

 

Трифонова, Красимира. Слънчев мост : [Стихотворения] / Красимира Трифонова ; Худож. Христо Панев. - София : Кънчев и син, 2002. - 34 с. : с ил. ; 20 см

       Ами Тилева е псевд. на Красимира Трифонова.

       ISBN 954-746-058-7

 

2006

 

Трифонова, Красимира. 115 години от ОУ "Злати Динев" село Баня : На доър път, училище и нека светлината ти е вечна / Красимира Трифонова. // З а г о р с к о   з н а м е , 30 06 2006

   За тържествения концерт. 

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД