Димитър Янков Тракийски


Роден на 18 януари 1935 г. в гр. Нова Загора

Творческото му начало е подсказано от редовете:

„Петнадесет годишен бях,

когато лирата - богиня властна

на моя поглед юношески, плах

отвърна със прегръдка страстна.”

Бил е член на Литературния колектив към ДНА – Пловдив.

Първата му любов е поезията, но е писал проза, публицистика, критика. Има публикации в локалния печат и в някои софийски вестници и списания.

Най-голямата му награда (втора) е на национален литературен конкурс към Министерството на здравеопазването и Червения кръст за художествен разказ.

Три години и половина е бил кореспондент на софийския вестник „Нов ден” (вече не излиза).

„Вино от дивачка” – лирика  е първата му книга.

 

    Издадени и неиздадени творби:

  •  Земя, на моята любов – 1974 г. (неиздадена)
  •  Завръщане при корена 1991 г. – (сборно издание)
  •  Вино от дивачка – 2006 г.; 2010 г.
  •  Жажда – (представително издание) – седем стихотворения.

 

    Участия в конкурси:

  • Втора награда в национален конкурс за художествени разкази:

За разказа „Откраднати очи” на Мин. на здравеопазването и Червен кръст през 1989 г.

  • Втора награда в окръжен конкурс за художествен разказ гр. Сливен:

За разказа „Водачът на ятото”.

  • Шести национален поетичен конкурс  - Нова Загора 2010.

Наградата на кмета в гр. Нова Загора.

 
 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД