Георги Симов


Роден на 10 април 1954 година в гр. Свищов. Основно образование завършено в родния град. Средно образование в ТМСС „Цанко Церковски”. През 1979 г. завършва ИНПУ „Любен Каравелов” – гр. Кърджали. 1984 г. – ВПИ „Константин Преславски”. 1990 г. –Организация и управление на образованието в СУ „Свети Климент Охридски”. От същата година започва да сътрудничи на катедра „ОУСО”, като фалиситатор.

 

Първи литературни опити – 1968 г. Първа литературна творба „Пещера”. Публикувана във вестник „Дунавско дело”. Сериозни творчески занимания от 1971 г.

Автор на следните стихосбирки:

  • Ученическо лято;
  • Стихове за теб;
  • Съмнения;
  • Буквено разпятие;
  • Самотна любов;
  • Болка,грях и вяра.

 

Печата свои стихове по страниците на вестник „Народна младеж”, списание „Родна реч”, вестник „Литературен фронт”, вестник  „Загорско знаме”, вестник „Борба”и други.

 

Публикации в пресата по теми за организация и управление на образованието, модели за възпитание и взаимодействие на семейството и училището, управленски технологии и методи за управление на образованието и др., - над 80 броя.

 

Монографии: Стоил войвода, Как да управляваме семейната среда?, Педагогическият контрол в условията на демокрация, Семейството и ние, родителите, Разработка на проекти в системата на образованието, Какво променя нашите деца? Изкуството да бъдем родители, Помагало за начинаещия директор, Литературен фолклор, Управленското консултиране като метод, Стил на директора на училището.

 

Публикации в сборници: От росното биле на фолклора, Ветрило на дъгата, Животворни поетични вълнения, Творчески драски, Поетична верижка, Меридианът на нощта, Литературен алманах  и др.

 

Награди:

Сп.”Родна реч” за поезия, в-к „Литературен фронт” – за поезия, ч-ще „Авицена” – за поезия, вестник „ Армейски драски”- за поезия, ДНА – за поезия, Издателство „Анубис-Булвест” – за поезия.

Орден „Кирил и Методий” – І-ва степен; Медал „Д.П.Сивков” – 2 пъти; „Веста” -2012 г.

Почетен знак на литературните творци, учители.

 

Контакти:

гр.Н.Загора, ул.”В.Левски” № 67, вх.Б, ап.1.

E mail:georgi.georgiev2009@abv.bg

0895987550

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД