Полезни връзки


Община Нова Загора

 

Народно Читалище „Д. П. Сивков-1870”

 

Фейсбук – страницата на Народно читалище "Д. П. Сивков-1870"

 

 

Фейсбук - страницата на Исторически музей, гр. Нова Загора

 

Национална агенция по приходите – Информационен център

Тук ще разберете как да получите информация за  въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения,  начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри.

 

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД