Новини


"Да приемем различните от нас"

Публикувано от Administrator (libnovazagora) на 15 Dec 2016
Новини >> "Да приемем различните от нас"

ДА ПРИЕМЕМ РАЗЛИЧНИТЕ ОТ НАС

 

Водещ партньор: Библиотека при НЧ „Диньо Петров Сивков – 1870”, гр. Нова Загора

Партньор: СУ „Иван Вазов”, гр. Нова Загора

Тематична област: Образователна интеграция на малцинствени групи

Продължителност в месеци:  6 месеца

Общ бюджет: 4000 лв. (Безвъзмездно финансиране 3 200 лв., съфинансиране – 800 лв.)

Цели на проекта: Развиване и съхраняване на културната идентичност на учениците от различните етноси и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество;

  • Изграждане на самочувствие чрез опознаване на етническата идентичност;
  • Разгръщане интересите, мислите  и въображението на учениците чрез поставянето им в творческа среда;
  • Възпитание в толерантност и  уважение към другите етноси.

Дейности по проекта:

  • „Да се запознаем и разкажем” – работна среща за сформиране на екип, за изработване на визитна картичка на групата
  • „Изучаване на традиции и обичаи” – издирване на подходяща литература по темата; използване на различни източници на информация за свои цели. Оформяне на витрини, табла и изложби.
  • „Устно и писмено общуване” – Водене на разговори на познати теми; слушане и предаване на информация от различни източници(радио, телевизия, кино); изразително четене на откъси от текстове; участия във викторини, дискусии, драматизация, среща с писател.
  • Организация на дейностите по проекта – организирането на текущи събития по проекта, синхронизиране на действията на организатори, партньори, участници и др.
  • Осигуряване на необходимите ресурси за протичането на събитията.

Последна промяна: 17 Feb 2017 в 13:09:31

Назад

 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД