Библиография на произведенията


Произведения на Дора Илиева Публикации за Дора Илиева

2000

 

Илиева, Дора. Ранима душа : Стихове / Дора Илиева ; Худож. Олег Андонов. - София : [Изд. авт.], 2000. - 40 с. : с ил., портр. ; 20 см

 

2002

 

Илиева, Дора. Докосване : Стихове / Худож. Олег Андонов. - София : Кънчев и сие, 2002. - 40 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-746-065-Х

 

2005

 

Илиева, Дора. Пречистване : Стихове / Дора Илиева ; Худож. Олег Андонов. - София : [Фактум], 2005. - 40 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-8107-43-0

 

2008

 

Илиева, Дора. Капки от живота : Проза / Дора Илиева. - София : [Фараго], 2008. - 60 с. : с ил. ; 21 см

       ISBN 978-954-8641-33-3

 

2012

 

Илиева, Дора. Промяна : Стихове / Дора Илиева ; Худож. Олег Андонов. - София : [Фараго], 2012. - 36 с. : с ил ; 20 см

       ISBN 978-954-2961-18-5

2001

 

Парушев, Петър. С душа преливаща от нежност / Петър Парушев. // У ч и т е л с к о   д е л о,  2001

   За стихосбирката "Ранима душа" на Дора Илиева. 

 

"Ранима душа". Вълнуващи откровения на Дора Илиева. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001

 

2006

 

Танев, Тодор. Стихове с Новозагорски корен / Тодор Танев. // З а г о р с к о   з н а м е , 02. 06. 2006

   За стихосбирката на Дора Илиева ''Пречистване''.

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД