Библиография на произведенията


2002

 

Миланова, Галина. Югосеверен вятър : Стихове / Галина Миланова ; Худож. Недко Пенев. - Стара Загора : РК КОТА 2002. - 112 с. : с ил. , 22 см

ISBN 954-9584-67-4


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД