Произведения


Произведения на Кета Зоева Публикации за Кета Зоева

2001

 

Зоева, Кета. Не тръгвай към Голгота : Избрана лирика / Кета Зоева ; Худож. Атанас Зоев. - Русе : Дунавско утро, 2001. - 58 с. : с ил. ; 21 см
       ISBN 954-8952-29-7

 

Зоева, Кета. Шепот : Хайку / Кета Зоева ; Худож. Атанас Зоев. - София : Анго бойс, 2001. - 92 с. : с ил. ; 14 см
       ISBN 954-737-229-7

 

2002

 

Зоева, Кета. Опорна точка : Поезия / Кета Зоева. - София : Литературен форум, 2002. - 36 с. ; 18 см
       ISBN 954-740-023-1

 

2003

 

Зоева, Кета. Да приютиш изчезващото / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е ,  2003
   За 3-тата книга на В. Георгиев и ''Увалийски закачки''. 

2004

 

Зоева, Кета. Душко-веселушко / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 11. 06. 2004
   Стихотворението за буквите е донесло 2-ра награда в Националния литературен конкурс за детска поезия. 

 

Зоева, Кета. "Молитвата лекуваше..." / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е , 06. 05. 2004
   За книгата "Кръстено" на Зорница Петрова. 

 

2005

 

Зоева, Кета. Малки тристишия за чувстата / Кета Зоева. // А з   Б у к и , 30. 03. 2005
   За книгата на Златина Великова " Разпиляна нежност". 

 

Зоева, Кета. Отвъд тревата : Асоциативно хайку / Кета Зоева ; Прев. [на англ.] Николина Енчева ; Худож. Атанас Зоев . Beyong the grass : (Associative haiku) / Keta Zoeva ; translator Nikolina Encheva ; artist Atanas Zoev. - София : Издателско ателие Аб  , 2005. - 83 с. : с ил. ; 15 см
       ISBN 954-737-538-5

 

2006

 

Зоева, Кета. Професор Минко Балкански пред в. "Загорско знаме" : Да се завърнеш в младостта си / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2006

 

Зоева, Кета. Стела Петрева: Допадат ми комедийни роли / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 05. 05. 2006
   Реализирала се в читалищния-театър "Напредък" Нова Загора. 

 

2007

 

Зоева, Кета. Животът на една църква : ''Новозагорската Света Петка'' / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 27. 04. 2007
   За книгата на Стефан Демирев "Новозагорската Света Петка", дава сведения и за другата църква "Света Богородица".

 

2008

 

Зоева, Кета. Закачки без край : Увалийски закачки - 5 книга / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 28. 03. 2008
   Образът на човека от увата.

2001

 

Попова, Галина. "Не тръгвай към голгота" : Достоен дебют на Кета Зоева / Г. Попова. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001

 

2002

 

Димчева, Ани. Хайку поезия събра в "Шепот" Кета Зоева / Ани Димчева. // Т р у д , 25. 01. 2002

За мъдростта и опорната точка. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2002
  

За книгата "Опорна точка" на Кета Зоева.

Иванова, Евгения. Нужната опора / Евгения Иванова. // Л и т.   ф о р у м, 2002
   За новата книга на Кета Зоева " Опорна точка".-2002 г. 


Новозагорката Кета Зоева издаде трета стихосбирка. // Т р у д , 19. 04. 2002
   За стихосбирката "Опорна точка" на Кета Зоева. 

 

2005

 

Боянова, Ана. Да отидеш "отвъд тревата" / Ана Боянова. // З а г о р с к о   з н а м е , 18. 12. 2005
   За новата книга хайху на Кета Зоева "Отвъд тревата".

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД