Библиография на произведенията


Произведения на Величко Георгиев Публикации за Величко Георгиев

2000

 

Георгиев, Величко. Увалийски закачки : Кн.1 -   / Величко Георгиев. - Нова Загора, 2000 - . - 20 см

    Кн. 1. - 2000. - 54 с.

    Кн. 2. - 2001. - 60 с.

    Кн. 3 / Худож. Атанас Зоев. - Рефлекс - Петър Абов, 2003. - 80 с. ; с ил.

        ISBN 954-9955-13-3

    Кн. 4 / Худож. Атанас Зоев. - Величка Маринова, 2005. - 89 с. ; с ил.

    Кн. 5 / Худож. Атанас Зоев. - Величка Маринова, 2007. - 49 с. ; с ил.

 

2002

 

 Георгиев, Величко. По вървището / Величко Георгиев ; Худож. Атанас Зоев. - Нова Загора : Рефлекс - Петър Абов, 2002. - 80 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-9955-07-9

 

 2004

 

  Георгиев, Величко. Речник на диалекти, стари, изкривени думи и чуждици употребявани в Увалийския край / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2004. - 18 с. ; 15 см

 

 2006

 

 Георгиев, Величко. Епиграми. Конгломерат / Величко Георгиев. - Нова Загора : ЕТ "Величка Маринова", 2006. - 44 с. ; 20 см

 

 2008

 

 Георгиев, Величко. Докосвания до Америка : [Пътепис] / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2008. - 41 с. : с ил. ; 21 см

 

 2009

 

 Георгиев, Величко. Афоризми, констатации, размисли / Величко Георгиев. - [Нова Загора] : Величка Маринова, 2009. - 40 с. ; 20 см

 

 2010

 

 Георгиев, Величко. На чужда земя : [Пътепис] / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2010. - 38 с. : с ил. ; 20 см

 

 2011

 

 Георгиев, Величко. Новозагорецът в профил и анфас / Величко Георгиев. - Нова Загора : Величка Маринова, 2011. - 68 с. : със сн ; 20 см

2001


Попова, Галина. И късно, но навреме / Галина Попова. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2001
   Премиера на книгата на В. Георгиев ''Увалийски закачки'' 2. 

 

2002


Вангелис, Яница. С корени в непреходното / Яница Вангелис. // З а г о р с к о   з н а м е ,  2002
   За книгата ''По вървището'' на Величко Георгиев

 

2003


Зоева, Кета. Да приютиш изчезващото / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е ,  2003
   За 3-тата книга на В. Георгиев и ''Увалийски закачки''. 

 

2004


Вангелис, Яница. С увалийския край в сърцето / Яница Вангелис. // З а г о р с к о   з н а м е , 04 06

 

2004


   За новата книга на Величко Георгиев ''Речник на диалекти, стари, изкривени дъми и чуждици, употребявани в увалийския край''. 

 

2005


Костадинова, Дарина. Закачки от Увата в четвърта книга на Величко Георгиев / Дарина Костадинова. // Т р у д , 18 11 2005
   За 4-тата книга на В. Георгиев и ''Увалийски закачки''. 

 

2008


Зоева, Кета. Закачки без край : Увалийски закачки - 5 книга / Кета Зоева. // З а г о р с к о   з н а м е , 28 03 2008
   Образът на човека от увата.

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД