Библиография на произведенията


Произведения на Златина Великова Публикации за Златина Великова

2002

Великова, Златина. Следа върху камък : [Стихотворения] / Златина Великова ; Худож. Христомир Великов. - Ст. Загора : [Кота], 2002. - 74 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-9584-68-2

 

2004

 

Великова, Златина. Разпиляна нежност : Хайку / Златина Великова. - Сливен : Жажда, 2004. - 84 с. ; 8 см

 

Великова, Златина. Ще те повикам и от ... Нищото : Любовна лирика / Златина Великова ; Худож. Христомир Великов. - Сливен : Жажда, 2004. - 64 с. : с ил. ; 20 см

       ISBN 954-795-076-2

 

2006

 

Великова, Златина. Живея като чучулигите : [Стихотворения] / Златина Великова. - Сливен : Жажда, 2006. - 116 с. ; 20 см

       ISBN 978-945-795-162-4

2002

Поезията е тотално разголване. // З л а т н а   З а г о р а ,  2002

   За стихосбирката "Следа бърху камък" на Златина Великова . 

 

2005

 

Зоева, Кета. Малки тристишия за чувстата / Кета Зоева. // А з   Б у к и , 30 03 2005

   За книгата на Златина Великова " Разпиляна нежност". 

 

2006

 

Келеведжиева, Соня. Силните жени са като птици, понесли на крилете си света / Соня Келеведжиева. // З а г о р с к о   з н а м е , 17 02 2006

   За поетичната книга на Златина Великова - "Ще те повикам и от ...нищото". 

 

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД