Библиография на произведенията


Произведения на Зорница Петрова Славова Публикации за Зорница Петрова Славова

2003

 

Петрова, Зорница. Кръстено : [Стихотворения] / Зорница Петрова. - София : Кънчев и сие, 2003. - 12 с. ; 20 см

       ISBN 954-746-100-1

 

2005

 

Петрова, Зорница. В очи : [Стихотворения] / Зорница Петрова. - София : Кънчев и сие, 2005. - 16 с. ; 20 см

       ISBN 954-746-123-0

 

2006

 

Петрова, Зорница. Градината : [Стихове] / Зорница Петрова. - София : [б. изд.], 2006. - 12 с. ; 20 см

 

2010

 

Петрова, Зорница. Есенна вода : Стихотворения / Зорница Петрова. - София : Ангобой, 2010. - 14 с. : с ил. ; 16 см

       ISBN 978-954-737-792-9

 

[без. г.]

 

Петрова, Зорница. Езерни думи : [Стихотворения] / Зорница Петрова. - [без местоизд.] : [без изд.], [без. г.]. - 4 с. ; 14 см

2004

 

Зоева, Кета. "Молитвата лекуваше..." / Кета Зоева // З а г о р с к о   з н а м е , 06 05 2004

   За книгата "Кръстено" на Зорница Петрова.

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД