Автоматизация


Началото на автоматизацията бе поставено през 2004 г. с откриването на Електронна читалня с непрекъснат достъп до Интернет, оборудвана с три компютъра, скенер и принтер.

С оборудваната техника по проекти и софтуерните продукти E-Lib 3.1 на фирма “Софтлиб” на практика започна същинската работа по автоматизацията на библиотечно-библиографските процеси.

В настоящия момент са автоматизирани всички работни места. Внедрени са и се разработват следните модули:

Електронен каталог Книги;

Инвентарна книга;

Книга за движение на библиотечния фонд;

Извеждане на каталожни картички от ЕКК;

Читателска картотека;

Аналитично описание на статии;

Старопечатни, редки и ценни;

Информационно търсене в мрежа от всяко работно място.

 

 

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД