Дейност


Информация за дейността на библиотеката в гр. Нова ЗагораБиблиотеката е единствената общодостъпна библиотека на територията на града и напълно задоволява читателските интереси и търсения на своите читатели.
Библиотечните фондове към 01.01.2015 година са 120941 тома, разпределени в две заемни : Детски отдел - за читатели до 14 години; Заемна за дома – за читатели над 14 години; Обща читалня и Електронна читалня с непрекъснат Интернет достъп.
Библиотечните процеси са напълно автоматизирани. Изграден е Електронен каталог на книги с над 33000 записа. В общата читалня читателските картотеки са представени в електронен вид.
Във фондовете на библиотеката се съхраняват старопечатни книги, редки и ценни издания, периодични издания от края на 19 и началото на 20 век. Библиотеката разполага с модул за старопечатни, редки и ценни издания.
В библиотеката работят 3 библиотечни специалисти и системен администратор. Успешно се прави това, за което се изисква добра подготовка и професионализъм, но целта на библиотекарите е да осигурява на своите читатели най-новата, най-търсената информация.
Библиотеката е инициатор и организатор на масови форми на работа с книги,срещи с  автори и др. В залите й постоянно присъстват витрини и изложби по актуални теми и събития, традиционни са конкурсите за най-добре изработени стрели и бутурници, мартеници, боядисани и украсени яйца за Великден. Традиция е организирането в Детски отдел на „Вълшебно лято в библиотеката” за месеците юли и август.
Библиотеката работи в добро сътрудничество с училищата от града, Историческия музей, Общинска школа по изкуствата “Илия Аврамов”, Дом за стари хора с. Баня, Новозагорско. Успешно работим с Дирекция „Бюро по труда” – Нова Загора.
Активно сътрудничим на Дирекция “Културна и социална дейност” към Общината при организиране на квалификационни мероприятия с библиотекарите от селата  на Община Нова Загора и им оказваме постоянно методична помощ.
За популяризиране на дейностите в библиотеката съдействат местните медии – Радио „Нова” – FM 93.0 MHz – Нова Загора  ,  „Яница TB” – Нова Загора , вестник „Нова Прес”.


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД