Диньо Петров Сивков 1838 - 1898


Диньо Петров Сивков е роден в с. Загорци, Новозагорско, през 1838г. Първоначалното си образование завършва в Нова Загора, а гимназиалното получава във Великотърновското училище. Заминава за Цариград, където изучава френски и турски език. Свързва живота си както с тогавашните книжоносци, така и с българските революционери и борци. Завърнал се в Нова Загора като високообразован млад човек, бързо се утвърждава сред гражданството като учител, а по-късно и директор на местните четвъртокласни училища. Развива и революционна дейност като секретар на Новозагорския революционен комитет, основан от Васил Левски. Освободителната война го заварва сред пострадалите и заточените. Само ускорените събития го спасяват от бесилото.

След Освобождението Д. П. Сивков се завръща в родния край и се отдава изцяло на обществена и просветна дейност. Написва Граматика на българския език. Новозагорци го издигат за кмет на града, а през 1892г. е избран за народен представител от Новозагорската избирателна колегия. През 1870г., заедно с по-будните и образовани наши съграждани, основава читалище "Развитие", на което става председател и е такъв до смъртта си. Той завещава своите 90 декара, от доходите на които да се издържа читалището, а след продажбата им, през 1923-5 г. се построява сградата на часовника.

На 14 февруари 1929 г. Диньо Сивков става патрон на читалището и получава неговото име, като знак на признателност за родолюбивото му дело.


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД