Ценоразпис


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИНЬО П. СИВКОВ-1870 г.” ГР. НОВА ЗАГОРА

 

ЗАПОВЕД   N 149/ 08.12.2014 г.

 

На основание решение на ЧН с протокол     N 9/ 04.12.2014 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ

В ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ГР. НОВА ЗАГОРА

 

Вид на таксата и услугата

Цена

 

Читателски такси

 

1.

За първокласници

безплатно

2.

За читатели до 18 год.

6.00 лв./година

3.

За читатели над 18 год.

10.00 лв./година

4.

Такса за едно тримесечие до 14 г.

3.00 лв./година

5. Такса за едно тримесечие над 14 г. 4.00 лв./година

6.

Такса за един ден - читалня

2.00 лв./ден

7.

Двама читатели от едно семейство

٭I член

٭II член до 18 г.

٭II член над 18 г.

 

цяла такса

3.00 лв.

5.00 лв.

 

Такси в електронна читалня

 

8.

On-line информационни справки в Интернет – на тема

0.50 лв.

9.

Консултиране за работа в Интернет /на час

Регистрация на безплатна електронна поща

Проверка на електронна поща /за 5 минути/

безплатно

безплатно

безплатно

10.

Ползване на компютър и Интернет /за 1 час/

0.60 лв.

11.

Услуги за текстообработка на страница

набор на текст

набор на текст с формули

набор на текст с формули, таблици и диаграми

писане на таблици до 10 колони /над 10 колони

 

предпечатна подготовка на документ /проверка правопис, форматиране

 

0.50 лв./на стр.

0.80 лв./на стр.

1.00 лв./на стр.

0.30лв./0.40лв. на стр. и увеличение

 

0.10 лв./на стр.

12.

Запис CD / DVD

*  Носителят, на който се записва информацията се заплаща - 1 CD-R 700 MB

0.30 лв.

1.00 лв.

13.

Сканиране на документ – 600 dpi

формат А4/цветно /в нивата на сивото/, черно-бяло

 

0.50 лв.

14.

Отпечатване на мастиленоструен принтер /за страница/, черно-бяло

текст, векторни графики

текст и снимки

 

 

0.15 лв.

0.25 лв.

15.

Отпечатване на цветен принтер /за страница/

Формат А4 – до 50% запълване на страницата

- над 50% запълване на страницата

 

0.60 лв.

1.00 лв.

16.

Размножаване на А4 Xerox Phaser 3635 MFP

     ٭    едностранно

     ٭    двустранно

 

0.12 лв./на стр.

0.18 лв./на стр.
17.

Размножаване на ксерокс за едно копие А 3 и А 4

٭едностранно

٭двустранно

 

0.12/0.24 лв.

0.18/0.36 лв.

18.

Изработване на презентации

по договаряне

19.

Предоставяне на мултимедия за ползване

 ٭за 1 час

за 2 часа ٭

  за 3 часа ٭

за 4 часа ٭

٭ за цял ден

 

05.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

40.00 лв.

 

 

         * Забележка: За ползването на компютри в читалнята е необходимо да бъде платена читателската такса за една година.

 

 

          * Забележка: Членовете на НЧ „Д. П. Сивков-1870” заплатили едногодишен членски внос, не заплащат читателска такса за  съответната календарна година в библиотеката.

 

Председател : .......

                 /Г. Николов/

 

 

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД