Проекти 2004


Проект „Автоматизация на библиотечния процес в Общинска читалищна библиотека гр. Нова Загора” съвместно с Британското посолство.

Средствата по сметката се ползват с подписа на Елмстром  Дейвид Дениел – представител на Община Нова Загора от Корпуса на Мира.

Закупена е компютърна система един брой.

Закупен е специализиран софтуер на фирмата СофтЛиб ООД – E-Lib.

Закупени и внедрени са следните продукти:

1. Електронен каталог книги;

2. Аналитична обработка на статии от периодични издания и сборници. Аналитична обработка на рецензии и части от книги;

3. Обслужване на читатели. Картотека. Връзка с електронния каталог на книгите;

4. Технология за ретроспективно изграждане на електронен каталог на книгите на библиотеката на основата на Националната библиография за периода 1970-1991 г.;

5. Подготовка на база данни на Националната библиография за информационно обслужване за периодите: 1878-1944; 1945-1969;

6. Клавиатурен инфрачервен бар-код скенер;

7. Бар код етикети на книги – 1000 броя.

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД