Проекти 2015


Конкурсна сесия на Министерството на културата по програма

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

 

Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.

Министерството на културата подкрепя финансово 80% от общата стойност на проекта. Кандидатстващата библиотека е длъжна да осигури останалите 20% от други приходоизточници.

Библиотеката при НЧ ”Диньо П. Сивков-1870 г.” бе одобрена за участие в проекта със сумата от 600. лв.

В проекта се включват книги, периодични издания и други информационни източници, включително и на електронни носители от следните области:

1. художествена литература;

2. художествена литература за деца;

3. хуманитаристика /публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.;

4. справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката;

5. периодични издания в областта на литературата и културата.

В проекта се включват приоритетно произведения на български автори.


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД