Проекти 2008


През 2008 г. библиотеката бе включена по програма „Глобални библиотеки - България”, целяща да направи библиотеките съвременни центрове за информираност чрез предлагане на пакет от услуги, Интернет, компютърни обучения, осъществяване на мрежи от културни институции. Всичко това стана реалност с предоставеното ИКТ оборудване и софтуер  от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и със съвместните усилия на Община Нова Загора и партньорите по програмата.


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД