Проекти 2012


Конкурсна сесия на  Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

 

Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. Министерството на културата подкрепя финансово 80% от общата стойност на проекта. Кандидатстващата библиотека е длъжна да осигури останалите 20% от други приходоизточници.

Библиотеката при НЧ ”Диньо П. Сивков-1870 г.” бе одобрена за участие в проекта със сумата от 3000. лв.

В проекта се включват книги, периодични издания и други информационни източници, включително и на електронни носители от следните области:

1. художествена литература;

2. художествена литература за деца;

3. хуманитаристика /публицистика, литературна критика и литературна история, история, включително и краеведски изследвания и др.;

4. справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката;

5. периодични издания в областта на литературата и културата.

В проекта се включват приоритетно произведения на български автори.

 

Проект „Ново начало – от образование към заетост”

Схема BG051РО001-1.1.06

„Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”.

Съвместен проект „Ново начало – от образование към заетост”, Народно читалище „Диньо П. Сивков-1870 г.” и Дирекция „Бюро по труда” гр. Нова Загора.

Местонахождение - библиотеката.

Двама младежи, до 29 годишна възраст, работиха по проекта за стажуване по посочена специалност и техните наставници в продължение на 6 месеца.

Придобиха добра професионална квалификация в една по-специфична област, доколкото позволява срока на програмата, по която бяха наети.

 


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД